neljapäev, 21. september 2017

kirjanik Milvi Seping

MILVI SEPING - 88
 18. IX 1929 (luuletaja, proosakirjanik) Milvi Seping sündis Viljandimaal Põltsamaa vallas Paduvere külas talupidaja perekonnas. Ta õppis Paduvere ja Vitsjärve Algkoolis. Lõpetanud õpingud üldhariduslikus koolis, asus õppima Tartu Tööstuskooli nr. 12. Töötanud on M. Seping aastail 1948 – 1971 montaažilukksepana Tartu Kontrollaparatuuri Tehases, hiljem aiandis ja põllunduses. Muld ja metall Mul tehas aastatega saanud kalliks ja kümnes toonis helkivat metalli mu käed on juba ammu mõistma harjund. Kuid kutsub mind ka kauge põllurada, kus lainetava rukkimere taga näen kuusikute hambulisi harju. Kui kevaditi mullalõhna tajun, siis igatsus, mis talvel unne vajus, taas õide lööb aprilli soojas tuules. Ma oleksin ehk lõhestatud kaheks, kui poleks mulla ja metalli vahel mu hinges helisevat silda luulest. (1959) /Luulekogu "Heliseval sillal", 1961/ Õpingute ja töö kõrval pühendas ta rohkesti aega kirjandusele. Selle tulemusena hakkas perioodikas alates 1951. aastast ilmuma tema luuletusi. Kirjanike Liidu liige on Seping 1975. aastast. Luulekogud: Heliseval sillal (1961), Urvad üle müüride (1974), Külmamailane (1981) Lühiproosakogu: Värvilised linnud (1985) Milvi Sepingu luuleväljendus on lihtne ja otsekohene. Tema lüüriline kangelane armastab oma tehasetööd, kuid maalapsena on loodus talle asendamatult lähedane. Milvi Sepingu teiseks teemaringiks ongi loodus ja armastus. Looduse ilust tuntakse rõõmu, loodust imetletakse. 

Vigala vald

... mõte jookseb...

Edgar Valteril on täna 88 sünniaastapäev

Rein Veidemann on kirjutanud: "Teame, et ilma Valterita poleks eesti lastekirjandus seda, mis ta on. Krõll, Sipsik, Naksitrallid, Agu Sihvka, Nublu, Kunksmoor, Arabella – kõik need Niidu, Raua, Rannapi ja Perviku tegelased said pilditegelikkuseks tänu Valteri andele."

Palju õnne 80. juubeliks, armastatud suurmeister Aarne Üksküla!

Kasutaja Alkeemia.ee foto.

Mälestused jäävad!

Sinule valija

Tutvu oma valimisringkonna kandidaatidega www.valimised.ee veebilehel.

MAIL

VALIJA MEELESPEA

 • 5.-8. oktoobril maakonnakeskuses toimuva hääletamise kohta vt lisainfot aadressilt www.valimised.ee.
 • 9.-11. oktoobril on avatud kõik jaoskonnad. Igas vallas ja linnas on avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda.
 • Valimisjaoskondade kohta leiate teavet ka aadressil http://valimised.rahvastikuregister.ee.
 • Elektrooniliselt saab hääletada 5.-11. oktoobril aadressil www.valimised.ee.
 • Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus. Valimispäeval saate esitada taotluse ka Teie valimisjaoskonna telefonil kella 9.00-st kuni 14.00-ni.
 • Valimisjaoskonda võtke kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.
 • Täitke hääletamissedel hääletamiskabiinis.
 • Teie poolt hääletamissedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumbrit ei tohi parandada, küsige komisjonilt uus sedel.
 • Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.
 • Te saate hääletada kandidaatide poolt, kes on üles seatud Teie rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses valimisringkonnas.
 • Kui Teie valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada, teavitage koheselt politseid. Nii aitate kaasa valimiste ausale läbiviimisele.

kolmapäev, 20. september 2017

Metsaomanikud .21.09.2017 Kell 18.00 - 20.00

Vana-Vigala rahvamajas
Kohtumise teemad: Eesti metsaomanikud, kellele kuulub umbes pool Eesti metsamaast; erametsaomanduse erinevus võrreldes eestiajaga; erametsaomanike hulk ja kooslus; Eesti metsaühistud ja Eesti Erametsaliit; kuidas eri uurijad on metsaomanikke iseloomustatud (aktiivsed ja passiivsed, majandajad ja looduskaitsjad jne), metsaomaniku roll linnastuvad ühiskonnas; Eesti metsaomanike portreed (traditsiooniline talumetsaomanik; metsaomanik-looduskaitsja, metsaomanik - klassikaline metsakasvataja; metsaomanik, kes ostis raiutud metsa ja kujundab endale tulevikumetsa, metsaomanik, kes nimelt ei tee metsas mitte midagi jne).
Osavõtust registreerida eelnevalt:
• Maie Üürike maie@vigalattk.ee tel. 56939081
või
• Helbe Kliss info@heltan.ee tel. 56604062,

• osalemistasu üritusel 3 €.

teisipäev, 19. september 2017

EAKATEPÄEVKõik eatud - vallatud, olete oodatud
rahvusvahelise eakatepäeva kontserdile
3. oktoobril kell 13:00 Vana-Vigala Rahvamajas

esineb  HEIDY TAMME

Kontsert on TASUTA
Võimalusel võta kaasa midagi kohvilauale!
Tee ja kohvi on korraldajate poolt.
NB! Registreerumine telefonil  4894770 või 5269841  Ilme Roosi

Arvutiga sõbraks. Kehtnas

Et töö arvuti taga lendaks veelgi ladusamalt ja turvaliselt, kutsub Kehtna Kutsehariduskeskus täiskasvanuid kursusele IT- TURVALISUS (24 tundi)

Kursus toimub 27.09, 04.10, 11.10.2017 Kehtnas

Mida õpitakse?                                                                                                    
Kursuse läbiv teema on - kuidas käituda internetis nii, et meie igapäevaste infovahendite (arvutid, nutitelefonid, tahvelarvutid ja muud nutiseadmed) kasutamine oleks turvaline. Teema on aktuaalne tänasel päeval kõigile, kellel on olemas vahend, millega saab internetti  logida.


Õpitakse
tundma võrkude, ühenduste tüüpe
andmete haldamist
arvutite, seadmete kaitsmist pahavara juurdepääsu eest
andmete varundamist ja taastamist ning mittevajalike andmete hävitamist.

Kursuse sihtrühmaks on täiskasvanud, kes vajavad/ soovivad täiendada oma IT alaseid oskusi ja teadmisi. Nõutav eelnev arvutikogemus ehk teadmised failihaldusest.

Kursusel osalemiseks täitke manuses olev osaleja avaldus ning saatke täidetud ja digiallkirjastatud (kui võimalik) avaldus hiljemalt 22. septembriks 2017 aadressil: koolitus@kehtna.edu.ee või postiga Kehtna Kutsehariduskeskus, Kooli 1, Kehtna, 79001.

Võimalik on registreeruda ka läbi kodulehe

Kursuse toimumist rahastab Euroopa Sotsiaalfond  ehk kursus on osalejale TASUTA

Allolevatelt linkidelt leiab infot veel sel sügisel toimuvate  ITK- valdkonna tasuta  kursuste kohta:VEEBISIRVIMINE JA SUHTLUS 23.11- 07.12.2017