teisipäev, 8. mai 2018

Täname kõiki abilisi ja osalejaid!

Vana-Vigala Vabatahtliku Tuletõrjeseltsi komandohoone renoveerimine PRIA LEADER-meetme toetusega on valmis
Vana-Vigala Vabatahtlik Tuletõrjeselts lõpetas LEADER-i rahastusega oma komandohoone renoveerimise. Projekti eesmärk oli rekonstrueerida hoone esimene korrus, tagamaks vabatahtlikele soetatud nõukogudeaegse hoone parem, efektiivsem, spetsiifilisem ja energiatõhusam rakendamine. Saadud toetus võimaldas MTÜ-l teha investeeringud, mida vabatahtlikud ei suuda oma sissetulekutest iseseisvalt teha.
Hoone koosneb neljast ühesuurusest blokist, milles on 3 garaaži ja üks eraldatud osa, mis ehitati ümber olmeblokiks. Seal paiknevad tualett, kütte- ja veesõlm, pesemis-, riietus- ja olmeruum ning trepp teisele korrusele. Vahetatud on kõik avatäited, kommunikatsioonid, küttesüsteem ning soojustus. Kogu majas on uued põrandad - garaažiosas tehti vajalikud kalded, paigaldati liiva- ja õlipüüdurid. Uute põrandate rajamisega tagati vajalik kandevõime ja samal ajal saavutati parim küttelahendus - vesipõrandakütte näol, mille madal küttegraafik annab ökonoomsed ülalpidamisekulud. Taastatud on hoone soojapidavus.
Projekti tulemusena saab pakkuda kogukonnale tuletõrje- ja päästeteenuseid efektiivsel ning kaasaegsel tasemel. Sellega astuti suur samm lähemale paremale ja turvalisemale homsele.
Vana-Vigala Vabatahtlik Tuletõrjeselts tänab kõiki vabatahtlikke, nii neid kes talgutel käisid, kui ka neid, kes hiljem abistava käe ulatasid. Ning 100 000 erilist tänu Raplamaa Partnerluskogule projektitoetuse eest.
Hoone avamine toimub 31. mail, kell 18:00. Avamisele on oodatud kõik huvilised.
Aadressilt http://ligimesekaitseks.ee/komandod/vana-vigala/ saab näha videot hoonest enne renoveerimist. Uut välimust tulge kaema omasilmaga.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märjamaa Vallavolikogu istung 22.01

Märjamaa Vallavolikogu eelnõude jm materjalide juurde  Märjamaa valla  kodulehel  https://marjamaa.kovtp.ee/et/ menetluses-olevad-eelnoud ...